Zeesleper vast die tros

Wanneer de herfststormen over ons lage landje bulderen en de woeste zee tegen onze kust beukt, breekt voor de zeeman, die zijn leven waagt op de verraderlijke Noordzee, een gevaarlijke tijd aan. Iedereen is op zijn post, hij de zeeman in de eerste plaats, maar vooral de mannen van de bergingsmaatschappijen. In het noodweer verlaten … Meer lezen

Schepen Schelpen Schuitengat

De Schouw beschrijft deze grondige studie zelf als een inleiding op een nog te verschijnen boek over het bergingswezen op de Waddeneilanden. De inhoud valt grofweg uiteen in een gedeelte over de bergingsvaart en schelpzuigers en in een deel over vooral de passagiersvaart naar Terschelling. Er is geen cijfermateriaal opgenomen. Belangrijke namen in deze geschiedenis … Meer lezen

Passagieren op de Wadden

Onder de titel ‘Passagieren op Wadden’ beschrijft de Harlinger journalist F. Drost de geschiedenis van de veerdiensten van Terschelling en Vlieland op Harlingen. die voor het eerst in 1861 een soort officiële status kregen doordat een schipper‚ die toen al geregeld met zijn bottertje van Harlingen op de eilanden voer. een contract met de Posterijen afsloot voor … Meer lezen

Jan Doeksen De avonturen van een Hollandse zeesleper

De Holland zeesleperij is een symbool van het doorzettingsvermogen. Ja, Doeksen, één van de eersten, vertelt in dit boek zijn levensgeschiedenis. Een geschiedenis van berging in de bij stormen zo gevaarlijke zeegebieden rondom de Waddeneilanden en de Engelse en Schotse kusten. Elk hoofdstuk in dit boek is de geschiedenis van een berging of redding. in … Meer lezen

Holland meeslepend

Aan de hand van ruim 40 interviews schetst Jan Heuff de geschiedenis van de Terschellinger zeesleepboot ‘Holland’. De ‘Holland’ werd in 1952 door rederij Doeksen in de vaart gebracht. De bergingsjager heeft bijna 200 reddingen op haar naam staan. Eind jaren ’90 dreigde het schip te worden gesloopt. Een enthousiaste groep particulieren kocht het schip … Meer lezen

De Reederij 1908-2008

De Reederij 1908-2008 Een prachtig luxe uitgevoerd boek over de geschiedenis van de 100-jarige Rederij Doeksen, inmiddels ‘Koninklijke Doeksen’. Dit fraaie in linnen gebonden boek is geschreven door scheepshistoricus Willem J.J. Boot. In het boek, dat geheel in full-colour is gedrukt, veel uniek fotomateriaal en een compleet scheepsoverzicht van alle Doeksen schepen. Zowel de passagiersdienst … Meer lezen