Grafschriften tussen Flie en Lauwers – I
Auteur: D. Vermeulen Categorie: Geschiedenis Uitgever: A. Jongbloed Publicatiejaar: 1969 Aantal bladzijde: 54 Pages Taal: Nederlands Afmeting: 295 x 201 mm Formaat: Slappe kaft
Omschrijving:

Eerst negen jaar na het vierde, verschijnt nu het vijfde deel in de reeks Grafschriften. Het wordt steeds moeilijker om bewerkers te vinden, die het tijdrovende en veel know-how eisende annotatiewerk op zich kunnen en willen nemen. De grafstenen op Vlieland zijn aanmerkelijk eenvoudiger uitgevoerd dan die in de tot nu toe behandelde gemeenten: rijk gebeeldhouwde zerken met randschrift ontbreken hier, de lettervormen zijn dikwijls wat onbeholpen en gesigneerde stenen komen niet voor.

Opmerking:

D. j. van der Meer en drs. K. M. van der Kooi. De tekeningen werden verzorgd door mevrouw U. K. Vermeulen-Kiinnicke, de foto’s zijn merendeels van de heer H. de Vries, fotograaf van de Fryske Akademy. Het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, de provincie Friesland, de gemeente Vlieland en het Provinciaal Anjerfonds droegen bij tot de financiering van deze uitgave.

Dit boek is uit geven voor het Friese Genootschap en Geschied-, Oudheid- en Taalkunde en de Fryske Akaemy.

<< Back