Showing 1-30 of 36 Books
Een vereniging die 100 jaar bestaat. Honderd jaar heeÍt Vlieland's Fanfare ( uiteraard ook de Drumband ) centraal gestaan in...
Geschiedenis Jan Houter
De historie van het VVV Vlieland kent vele kanten. Al deze kanten worden op een prachtige manier omschreven in dit...
Geschiedenis Jan Houter
Twintig jaar geleden werden de plannen gerealiseerd om de Cavalerie in staat te stellen de elementaire tankschietoefeningen tijdens de opleiding...
Geschiedenis CSK
Over dappere, moedige mannen, door de eeuwen heen, heb ik altijd een boek willen schrijven. Ik heb jaren geleden een...
Geschiedenis Jan Houter
Vlielandse zeevaarders van eind 16de tot eind 19de eeuw, daar gaat het hierover. Alle bekende namen en zaken komen met...
Geschiedenis Jan Houter
Nog niet
Geschiedenis Jan Houter
Westelijk van Texel en Vlieland ligt het pleistocene gebied van De Stenen. Deze restanten uit de ijstijd hebben vorm gegeven...
Geschiedenis Henk Schoorl
De Hoge Zijde: bewoningsgeschiedenis van de noordzijde van de Dorpsstraat van het dorp Oost Vlieland, tussen 1637 en 1970.
Geschiedenis Bear Duurentijdt
Alles over de historisch belangrijke post- verbinding van Vlieland met het vasteland (Via Texel en Den Helder) de zogenaamde “Vlie-Post”...
Geschiedenis N. Huijsman Rzn
DE WACHTERS OP HET DUIN Op de top van ‘t ruige duin, trots opwaarts rijzend, blikt ver de wachters over...
Geschiedenis Gep Schouwenburg-den Hartog, Jan Houter
'Wat is een glop?' is een veelgestelde vraag op Vlieland. Want je kunt niet om de gloppen heen: links en...
Geschiedenis Reina E. van Ditzhuyzen
'Wat is een glop?' is een veelgestelde vraag op Vlieland. Want je kunt niet om de gloppen heen: links en...
Geschiedenis Reina E. van Ditzhuyzen
Eerst negen jaar na het vierde, verschijnt nu het vijfde deel in de reeks Grafschriften. Het wordt steeds moeilijker om bewerkers...
Geschiedenis D. Vermeulen
Eerst negen jaar na het vierde, verschijnt nu het vijfde deel in de reeks Grafschriften. Het wordt steeds moeilijker om bewerkers...
Geschiedenis D. Vermeulen
De inhoud van dit jubileumboekje is door mevr A.M, Nanniga-Salter en mevr. F. Hommema-Faber opgetekend uit de mond van oude...
Geschiedenis Jan Houter
Gehoor gevende aan eene uitnoodiging, waarbij ik werd aangezocht, om, even als van de eilanden Texel, Wieringen, enz., ook van...
Geschiedenis Francis Allan
Gehoor gevende aan eene uitnoodiging, waarbij ik werd aangezocht, om, even als van de eilanden Texel, Wieringen, enz., ook van...
Geschiedenis Francis Allan
Jan Cupido was n 1920 tot 1927 de laatste postiljon van Vlieland en verzorgde in die jaren de postroute van...
Geschiedenis G. Wolters
Jan begon al in de jaren tachtig van de vorige eeuw met historische publicaties in Vlieland Magazine en schreef vanaf...
Geschiedenis Anne Doedens, Jan Houter
Nog niet
Geschiedenis Jan Houter
Op het Vuurboetsduin van het eiland Vlieland staat de vuurtoren. Iedere Vlieland-ganger weet dat en heeft de tocht naar de...
Geschiedenis Ron Beumer, Erik Tiddens
Dit is het éérste uitgegeven boek wat uitgebreid op de geschiedenis van het eiland Vlieland ingaat. De eerste twee hoofdstukken...
Geschiedenis D. Vermeulen
Over het verleden van Vlieland is tot nu toe zo goed als niets verschenen. Dit werd terecht door de Vlielanders...
Geschiedenis D. Vermeulen
Jan Houter; alias Jan van Vlieland' is sinds 1991 lid van het koor. Hij is auteur van vele boeken en boekjes...
Geschiedenis Suus Soolsma-de Nijs, Jan Houter
In dit beknopte werkje geeft Jan Houter op een luchtige wijze een stukje geschiedenis weer van het reddingswezen langs de...
Geschiedenis Jan Houter
In dit beknopte werkje geeft Jan Houter op een luchtige wijze een stukje geschiedenis weer van het reddingswezen langs de...
Geschiedenis Jan Houter
In december 1703 strandt een bijzonder schip op het strand van West-Vlieland. De dorpelingen jutten de lading en vinden goud,...
Geschiedenis Anne Doedens, Jan Houter
Halverwege de jaren vijftig kreeg de Koninklijke Landmacht op Vlieland een locatie toegewezen voor tankschietoefeningen. Dit terrein lag in het...
Geschiedenis J. van Hoof
Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) was Nederland een neutraal land samen met nog elf andere landen, dit waren: Albanië, Argentinië,...
Geschiedenis Hans van Tiggelen
Duinkersoord, Vliepark, Ankerplaats, de Kaap, de Bosrand. Hoe is dit alles ontstaan? Wie waren de pioniers die de eerste huisjes...
Geschiedenis Noor Kruys-Harkema