Hoewel de geschreven geschiedenis van Vlieland betrekkelijk jong is, is er al veel geschreven en er

valt ook veel te vertellen. De gemeenschap is klein maar er gebeurt veel, er zijn genoeg in vals

hoeken, genoeg informatie en zeker voldoende fotomateriaal en er schijnt nog het nodige te

ontdekken. Meestal zijn het dezelfde mensen die tijd en energie stoppen in het beschrijven van

hun passie, soms komt er iemand met een uniek onderwerp maar allen leveren hun deel Boeken

van Vlieland, geschiedenis van Vlieland. aan die bonte geschiedenis van dat unieke plekje, dat

hoopje zand waar zovelen  verzot op zijn.Kijk en vergelijk, lees en ga op in het verleden. Een bonte

verzameling boeken met verhalen en unieke gegevens.