Jan Timmerman overleden op 19 april 1904 te Rotterdam.

Tijdens mijn speurwerk in het archief viel mijn oog op deze akte. In deze akte stond meer tekst dan normaal. Uit deze akte blijkt dat Jan Timmerman zoon van Lieuwe Timmerman en Wilmpje Noordberg te Rotterdam is overleden. Wat is er met deze jongen op 16-jarige leeftijd gebeurd. Als matroos der Koopvaardij denk je meteen van hij zal wel overboord geslagen zijn en verdronken zijn.

Toevallige kwam ik enige tijd later een stukje in het Haarlem’s Dagblad tegen en ik moest meteen weer aan deze akte denken. In het stukje hieronder wordt duidelijk wat er precies is gebeurd.

De 18 jarige matroos J.T. gedomicilieerd te Vlieland, werd gistermorgen belast om een vlaggenlijn in te scheren in den voormast van het tankschip Rotterdam van de American Petroleum Compagny, liggende aan de Petroleumhaven te Rotterdam. Boven in die mast gekomen, viel hij, vermoedelijk door een duizeling, op het dek en bleef bewusteloos liggen. Per stoombootje overgebracht naar het bureau van de rivier-politie om van daar naar het ziekenhuis te worden getransporteerd, bleek hij bij aankomst aan de Leuvenhaven reeds overleden. Zijn lijk is daarop naar de loods voor drenkelingen in Crooswijk overgebracht.

Het enige vreemde is dat Jan officieel nog maar 16 jaar oud is. Jan werd geboren op 08-06-1887 te Vlieland. Terwijl in de krant wordt over een 18-jarige matroos gesproken.

Tekst: Hans Stolk