De Brand van 1666 - De Engelse aanval, Vlieland, Terschelling, Harlingen Boek omslag De Brand van 1666 - De Engelse aanval, Vlieland, Terschelling, Harlingen
Bauke Boonstra
Geschiedenis
Stichting 1666
Ringband
15
298x213 mm

 

Samenvatting

De eilanden Vlieland en Terschelling hebben elkaar gevonden in de ontwikkeling van de initiatieven rond het herdenkingsjaar van de ramp van 1666. Op ieder eiland heeft zich een werkgroep geformeerd. Dit boekje is les stof voor de groepen 5 en 6 van het primair onderwijs gemaakt door Stichting Mariteim Erfgoed Goude Eeuw Waddengebied.