Foto’s van Toen

Toeval of….?

Tijdens een van onze vakanties samen met mijn vrouw op Vlieland kwamen we Klaasje Beuker tegen waarmee we in gesprek raakten. Tijdens dit gesprek vertelde ze dat ze thuis aan het opruimen was en dat ze ook nog wat foto’s had gevonden waar onder andere mijn zuster Aaltje Euverman op stond. Mijn interesse was natuurlijk direct gewekt! Vervolgens zij ze dat ik één originele foto wel mocht hebben mits zij er 6 kopietjes van zou krijgen om deze vervolgens aan de families nog in leven of naaste van de reeds al overleden te geven van de personen die ook nog op de foto’s stonden. Later bij thuis komst heb ik de kopietjes verstuurd naar Klaasje en dacht mijn verplichtingen nagekomen te zijn. Een een paar weken later belde Klaasje mij waar de kopietjes bleven! Vervolgens bleek dat deze om een of andere reden nooit waren aangekomen.  Ik heb deze kopietjes nogmaals laten drukken, opgestuurd en gelukkig zijn deze later wel aangekomen. Een paar weken later kwam ik weer in contact met Klaasje en vertelde ze mij dat diezelfde foto in de Harlinger Courant stond onder het stukje “Vlieland toen” door Jan Houter.

Volgen Klaasje was de foto in 1958 of 1959 gemaakt.
Harlingen Courant 26-07-2016

Tweede foto

1.   John Kuiper –  2.  Renneke Wortel –  3.  Annie Rijpma –  4.  Jannie Bakker –  5.  Anneke Roos –  6. Aaltje Euverman –  7.  Klaasje de Zeeuw – 8.  Jan Houter.

Dit zijn eilander jeugd die naar Harlingen op school gingen. De bovenste personen zijn hoofdzakelijk Terschellinger, dit was nog in de tijd dat men moest  over verstappen om in Harlingen te komen.