WATER & VUUR Boetsduin
Auteur: Arjan Kok Categorie: Geschiedenis Uitgever: Waddenbleed Publicatiejaar: 2011 Aantal bladzijde: 140 Pages Taal: Nederlands Afmeting: 227 x 245 mm Formaat: Harde Kaft
Omschrijving:

In Nederland staan we er niet zo vaak bij stil, ook op Vlieland niet : drinkwater uit de kraan, het is zo logisch als wat. Maar zeker wereldwijd gezien is het een voorrecht om te kunnen beschikken over vodoende en betrouwbaar drikwater. Op Vlieland zet het drikwaterbedrijf Vitens zich al bijna 60 jaar 24 uur per dag in om de bevolking en de ‘badgasten’ te voorzien van ‘Vlielands’ drinkwater. Op de waddeneilanden, dus ook op Vlieland, is drinkwater in zekere zin een schaars goed. De groei van het toerisme heeft de vraag naar drinkwater in deze 60 jaar fors doen toenemen. Het gevolg is een toename van de onttrekking van grondwater aan de duinen, waar ook de natuur van afhankelijk is. Hoe met dit spanningsveld op Vlieland word omgegaan leest u in dit boek, Water & Vuurboetsduin. Een boek vooral geschreven naar aanleiding van de nieuwbouw van een bijzonder vormgegeven ‘waterfabriek’ boven op hethoogste duin van Vlieland. Fraai beeldmatriaal, achtergrondverhalen en interviews gegen een kijkje achter de schermen en maken u duidelijk dat het zeker niet de normaalste zaak van de wereld is dat er drinkwater uit de kraankomt als u deze op Vlieland opendraait.

<< Back