Sterkte! Katholieken op Vlieland en Terschelling
Auteur: Nellie Sluis Categorie: Verwand met Vlieland Uitgever: Eigen beheer Publicatiejaar: 2010 Aantal bladzijde: 154 Pages Taal: Nederlands Afmeting: 237 x 154 mm Formaat: Harde Kaft
Omschrijving:

Dit boek is een geschiedenis van twee kleine groepen christenen op Vlieland en Terschelling die met alle flexibiliteit die wind, water en eilandleven van mensen vragen, volgehouden hebben kerk te zijn in een eeuwenoude traditie. Dit wordt geïllustreerd door de beknopte geschiedenis van de eilanden, door de dagboeken van de voorgangers op Terschelling, door het snel verdwijnen van de katholieke kerken na de reformatie en het terugkomen van de katholieken in kleine getale. Zelfs het feit dat men binnen tien jaar twee kerken durfde te bouwen op het grootste Waddeneiland, maakt manifest dat deze eilanden zeker niet ‘heidens’ zijn, maar wel op een unieke wijze kerkgeschiedenis schrijven. Nellie Sluis was vanaf 1999 werkzaam als pastoraal werkster in het basispastoraat van de parochies Harlingen, Franeker, Dronrijp, Sint-Annaparochie en de eilanden Vlieland en Terschelling.Per november 2010 is ze werkzaam in de parochies van Noord-Groningen.

<< Back