No Image Available
Op zoek naar Vlielands verleden – 2
 Auteur: D. Vermeulen  Categorie: Geschiedenis  Uitgever: Het Wereldvenster  Publicatiejaar: 1991  Aantal bladzijde: 254  Taal: Nederlands  Afmeting: 240 x 160 mm  Formaat: Harde Kaft
Omschrijving:

Over het verleden van Vlieland is tot nu toe zo goed als niets verschenen. Dit werd terecht door de Vlielanders en de vrienden van het eiland als een gemis gevoeld, en het is te begrijpen dat er bij velen van hen de wens leefde om iets naders en iets meer te weten over ‘hoe het eens was’. Met het schrijven van dit boek is geprobeerd in dit gemis te voorzien door de lotgevallen van het eiland te verhalen en een beschrijving te geven van het leven en streven, het lief en leed, de moeiten en vreugden van zijn bewoners. Voor het samenstellen van de geschiedenis van Vlieland is geput uit de bewaard gebleven archiefstukken. De bedoeling bij het schrijven van dit boek is niet geweest de lezer te vermoeien met allerlei opsommingen van feiten en namen uit vergeelde stukken, maar om hem als het ware zelf in de stukken te laten meelezen en zo een beeld te geven van het leven van de gewone man in de voorbijgesnelde eeuwen en hoe Vlieland eens was. Als de bron onzuiver is, is het water troebel! Daarom is niet herhaald of voor vaststaand aangenomen en doorgegeven wat anderen beweerd of geschreven hebben zonder toetsing aan de archivalia.