No Image Available
De toren op het vuurboetsduin – I
 Auteur: Gep Schouwenburg-den Hartog, Jan Houter  Categorie: Geschiedenis  Uitgever: Flevodruk  Publicatiejaar: 2000  Aantal bladzijde: 55  Taal: Nederlands  Afmeting: 224 x 101 mm  Formaat: Slappe kaft
Omschrijving:

DE WACHTERS OP HET DUIN

Op de top van ‘t ruige duin, trots opwaarts rijzend, blikt ver de wachters over ‘t vlak der zee den scheepling, koersend naar een veilige ree in zwarte nacht, de weg daarhenen wijzend. Hij houdt de wacht, terwijl de meeuw rauwkrijsend zijn kruin omzwiert en buldrend raast de zee. Hij houdt de wacht, wanneer in kalme vree de golfjes gaan langs ‘t strand, in ‘t blauw wegdijzend. En immer flits zijn licht; ‘t zij dat in nacht van stormgeweld het zeevlak ligt gehuld, en ‘t loeien windelied de lucht vervuld’ ‘T zij dat op ‘t rimplig vlak in tinten zacht de stille maan haar matten glanzen giet, die teer vervloeien in het zwart verschiet.