Eerst negen jaar na het vierde, verschijnt nu het vijfde deel in de reeks Grafschriften. Het wordt steeds moeilijker om bewerkers te vinden, die het tijdrovende en veel know-how eisende annotatiewerk op zich kunnen en willen nemen. De grafstenen op Vlieland zijn aanmerkelijk eenvoudiger uitgevoerd dan die in de tot nu toe behandelde gemeenten: rijk gebeeldhouwde zerken met randschrift ontbreken … Lees meer

Eerst negen jaar na het vierde, verschijnt nu het vijfde deel in de reeks Grafschriften. Het wordt steeds moeilijker om bewerkers te vinden, die het tijdrovende en veel know-how eisende annotatiewerk op zich kunnen en willen nemen. De grafstenen op Vlieland zijn aanmerkelijk eenvoudiger uitgevoerd dan die in de tot nu toe behandelde gemeenten: rijk gebeeldhouwde zerken met randschrift ontbreken … Lees meer

De auteur H.K. Stolk komt sinds 1955 regelmatig op Vlieland. Zijn overgrootvader N. W. Duinker speelde bij de ontwikkeling van het toerisme op Vlieland een belangrijke rol. In de loop der jaren heeft de auteur veel materiaal over Vlieland verzameld. Ook uit de familie heeft hij bijzonder materiaal verkregen. Hier naast leveren archieven geregeld nieuwe … Lees meer

Auteur H.K. Stolk (1955) komt vanaf zijn geboorte al op Vlieland, wat voor hem een tweede thuis is geworden. Het is ook niet zo vreemd dat de Waddeneilanden trekken, omdat zijn voorouders al generaties op deze eilanden woonden en werkten. Enkele jaren geleden kwam hij in het bezit van het notulenboek van ‘Zeebad Vlieland’, wat … Lees meer

In Een portret van 25 jaar StrandhotelSeeduyn vertellen diverse direct betrokkenen welke rol het hotel heeft gespeeld – of nog speelt – in hun leven. Op die manier ontstaat een gevarieerd beeld van de afgelopen 25 jaar, inclusief alle hoogte- en dieptepunten. Zo komen de jaren voor de bouw aan de orde, de eerste – … Lees meer

In Nederland staan we er niet zo vaak bij stil, ook op Vlieland niet : drinkwater uit de kraan, het is zo logisch als wat. Maar zeker wereldwijd gezien is het een voorrecht om te kunnen beschikken over vodoende en betrouwbaar drikwater. Op Vlieland zet het drikwaterbedrijf Vitens zich al bijna 60 jaar 24 uur … Lees meer

Een klein familiealbum uitgegeven in eigen beheer met een verhaal dat begint op Vlieland en dat eindigt op Texel. De familie neemt aanvang met Willem List getrouwd met Martje van Buren en het verhaal eindigt met Cors Visser. Foto’s, kaartjes, documenten en een geschiedenis waarin mensen moeite hebben met het bestaan waarin de rol van … Lees meer

Duinkersoord, Vliepark, Ankerplaats, de Kaap, de Bosrand. Hoe is dit alles ontstaan? Wie waren de pioniers die de eerste huisjes lieten bouwen en in welk jaar werden hun huisjes precies gebouwd? En de volgende huisjes – wanneer werden die gebouwd, door wie en voor wie? Wie was de ontwerper of architect? Waarom koos men voor … Lees meer

Duinkersoord, Vliepark, Ankerplaats, de Kaap, de Bosrand. Hoe is dit alles ontstaan? Wie waren de pioniers die de eerste huisjes lieten bouwen en in welk jaar werden hun huisjes precies gebouwd? En de volgende huisjes – wanneer werden die gebouwd, door wie en voor wie? Wie was de ontwerper of architect? Waarom koos men voor … Lees meer

Halverwege de jaren vijftig kreeg de Koninklijke Landmacht op Vlieland een locatie toegewezen voor tankschietoefeningen. Dit terrein lag in het noordelijke deel van de Vliehors, een uitgestrekte zandplaat op de zuidwestpunt van het eiland. Tussen 1956 en 2004 maakte de cavalerie intensief van dit oefengebied gebruik. De schietseries, die hier van september tot april plaatsvonden, … Lees meer