d’ Engeliche Furie – I

Op 19 augustus 1666 vernietigden de Engelsen de grootste Nederlandse koopvaardersvloot ooit. Tussen de 150 en 170 schepen gingen verloren door toedoen van schout bij nacht Robert Holmes. Onder hen een Oost-Indiëvaarder, rijk beladen schepen uit de Oostzee en Guinea. Na deze ramp pal voor de wal van Oost-Vlieland richtte de Engelse vijand zijn aandacht … Meer lezen

Grafschriften tussen Flie en Lauwers – I

Eerst negen jaar na het vierde, verschijnt nu het vijfde deel in de reeks Grafschriften. Het wordt steeds moeilijker om bewerkers te vinden, die het tijdrovende en veel know-how eisende annotatiewerk op zich kunnen en willen nemen. De grafstenen op Vlieland zijn aanmerkelijk eenvoudiger uitgevoerd dan die in de tot nu toe behandelde gemeenten: rijk gebeeldhouwde zerken met randschrift ontbreken … Meer lezen

Grafschriften tussen Flie en Lauwers – II

Eerst negen jaar na het vierde, verschijnt nu het vijfde deel in de reeks Grafschriften. Het wordt steeds moeilijker om bewerkers te vinden, die het tijdrovende en veel know-how eisende annotatiewerk op zich kunnen en willen nemen. De grafstenen op Vlieland zijn aanmerkelijk eenvoudiger uitgevoerd dan die in de tot nu toe behandelde gemeenten: rijk gebeeldhouwde zerken met randschrift ontbreken … Meer lezen

De brand van 1666

De Engelse aanval, Vlieland, Terschelling, Harlingen De eilanden Vlieland en Terschelling hebben elkaar gevonden in de ontwikkeling van de initiatieven rond het herdenkingsjaar van de ramp van 1666. Op ieder eiland heeft zich een werkgroep geformeerd. Dit boekje is les stof voor de groepen 5 en 6 van het primair onderwijs gemaakt door Stichting Mariteim … Meer lezen

1666 – De ramp van Vlieland en Terschelling

De ramp van Vlieland en TerschellingIedereen kent de befaamde Tocht naar Chatham van Michiel de Ruyter.Waarom deed de Nederlandse vloot die aanval? Dat weet niemand. Maar in 1667 wist iedereen het. Het was een vergelding voor de laffe aanval van de Britten op de Waddeneilanden Vlieland en Terschelling, en op de daar gelegen handelsvloot in … Meer lezen

1666: het Vlie brandt

Het verhaal over twee grote rampen in de Gouden Eeuw Dit schitterend in kleur geïllustreerde groot-formaat boek vertelt voor een breed publiek het verhaal van de twee rampen die het Waddengebied teisterden in 1666. Deze totaal vergeten gebeurtenissen deden destijds de Republiek op zijn grondvesten trillen. Vlieland en Terschelling waren van groot belang voor de … Meer lezen

Zeebad Vlieland – II

De auteur H.K. Stolk komt sinds 1955 regelmatig op Vlieland. Zijn overgrootvader N. W. Duinker speelde bij de ontwikkeling van het toerisme op Vlieland een belangrijke rol. In de loop der jaren heeft de auteur veel materiaal over Vlieland verzameld. Ook uit de familie heeft hij bijzonder materiaal verkregen. Hier naast leveren archieven geregeld nieuwe … Meer lezen

Zeebad Vlieland – I

Auteur H.K. Stolk (1955) komt vanaf zijn geboorte al op Vlieland, wat voor hem een tweede thuis is geworden. Het is ook niet zo vreemd dat de Waddeneilanden trekken, omdat zijn voorouders al generaties op deze eilanden woonden en werkten. Enkele jaren geleden kwam hij in het bezit van het notulenboek van ‘Zeebad Vlieland’, wat … Meer lezen

Westcord strandhotel seeduyn

In Een portret van 25 jaar StrandhotelSeeduyn vertellen diverse direct betrokkenen welke rol het hotel heeft gespeeld – of nog speelt – in hun leven. Op die manier ontstaat een gevarieerd beeld van de afgelopen 25 jaar, inclusief alle hoogte- en dieptepunten. Zo komen de jaren voor de bouw aan de orde, de eerste – … Meer lezen