Vlieland in gedichten – Flylân yn fersen

In 1980 kwam ik voor het eerst op Vlieland. Ik had alle waddeneilanden al bezocht en ik dacht, ik moet ook maar eens op Vlieland kijken. Nou, dat heb ik geweten……vanaf mijn eerste stap op het eiland kreeg ik het gevoel van hier gebeurt wat met mij. Hier is iets aan de hand. Ik kon … Meer lezen

Eilangasten

Dúnroas is in ienfâldich, mar gastfrij hierhûs op in Waadeilân. De tydlike bewenners ha gjin kunde oaninoar, mar mei?t se fan deselde tafel ite, op itselde bêd sliepe en yn it gasteboek skriuwe, komme se meiinoar yn kontakt. Sûnder it te witten en hast ûngemurken beynfloedzje se inoars libben en foarmje se ien ferhaal. Inkeld … Meer lezen