d’ Engeliche Furie – I

Op 19 augustus 1666 vernietigden de Engelsen de grootste Nederlandse koopvaardersvloot ooit. Tussen de 150 en 170 schepen gingen verloren door toedoen van schout bij nacht Robert Holmes. Onder hen een Oost-Indiëvaarder, rijk beladen schepen uit de Oostzee en Guinea. Na deze ramp pal voor de wal van Oost-Vlieland richtte de Engelse vijand zijn aandacht … Meer lezen

De brand van 1666

De Engelse aanval, Vlieland, Terschelling, Harlingen De eilanden Vlieland en Terschelling hebben elkaar gevonden in de ontwikkeling van de initiatieven rond het herdenkingsjaar van de ramp van 1666. Op ieder eiland heeft zich een werkgroep geformeerd. Dit boekje is les stof voor de groepen 5 en 6 van het primair onderwijs gemaakt door Stichting Mariteim … Meer lezen

1666 – De ramp van Vlieland en Terschelling

De ramp van Vlieland en TerschellingIedereen kent de befaamde Tocht naar Chatham van Michiel de Ruyter.Waarom deed de Nederlandse vloot die aanval? Dat weet niemand. Maar in 1667 wist iedereen het. Het was een vergelding voor de laffe aanval van de Britten op de Waddeneilanden Vlieland en Terschelling, en op de daar gelegen handelsvloot in … Meer lezen

1666: het Vlie brandt

Het verhaal over twee grote rampen in de Gouden Eeuw Dit schitterend in kleur geïllustreerde groot-formaat boek vertelt voor een breed publiek het verhaal van de twee rampen die het Waddengebied teisterden in 1666. Deze totaal vergeten gebeurtenissen deden destijds de Republiek op zijn grondvesten trillen. Vlieland en Terschelling waren van groot belang voor de … Meer lezen