1666: het Vlie brandt Boek omslag 1666: het Vlie brandt
Anne Doedens / Jan Houter
Geschiedenis
Wijnen
07-2014
Slappe kaft
108
249x232 mm

 

Het verhaal over twee grote rampen in de Gouden Eeuw

Samenvatting

Dit schitterend in kleur geïllustreerde groot-formaat boek vertelt voor een breed publiek het verhaal van de twee rampen die het Waddengebied teisterden in 1666. Deze totaal vergeten gebeurtenissen deden destijds de Republiek op zijn grondvesten trillen. Vlieland en Terschelling waren van groot belang voor de handel en scheepvaart in de Gouden Eeuw. De Engelse aanval op een handelsvloot die bijna 200 schepen naar de bodem joeg, plus de brand die op Terschelling woedde, leidden tot gejuich in Engeland. De schade liep in de miljoenen. De befaamde Tocht naar Chatham van De Ruyter in 1667 werd Nederlands wraak.