Harmonie 1902 - 1992 Boek omslag Harmonie 1902 - 1992
Jan Houter
Geschiedenis
Eigenbeheer
1992
Slappe kaft
30
210x150 mm

 

Samenvatting

De inhoud van dit jubileumboekje is door mevr A.M, Nanniga-Salter en mevr. F. Hommema-Faber opgetekend uit de mond van oude en oud-koorleden. en bijeen gegaard uit de jaarverslagen en notulen van de vereniging vanaf 1934. De foto's in dit boekje zijn welwillend door vele leden en oud-leden beschikbaar gesteld. Ook is medewerking verkregen van het cultuur historisch museum "Tromp Huys en de heer J. J. Houter.