Op en rond Vlieland

Op en rond Vlieland Boek omslag Op en rond Vlieland
D. A. Postema
Rekreatie
VVV Vlieland
1936
Slappe kaft
75
213x135 mm

 

VOORWOORD

Het is mij talloze malen gebeurd, dat vreemdelingen zich tot mij wendden in ongeveer de volgende bewoordingen. Mijnheer, ik vind Vlieland zo mooi, zo heerlijk, dat ik het graag wat nader zou willen kennen. Hoe kom ik van een en ander op de hoogte ?" Dit boekje kan aan die verlangens tegemoet komen. De Schrijver is vele malen op Vlieland geweest en heeft er menige vacantie doorgebracht. Daardoor is het hem lief geworden. Door scherpe waarneming, door onderzoek en voorlichting van velen werd't hem mogelijk gemaakt dit boekje samen te stellen. Het is niet bedoeld als. Gids", noch bestemd als reclame om de mensen op te wekken naar Vlieland te komen, het wil een antwoord geven op tal van vragen, die de vreemdeling, die reeds op het Eiland is, zich ste: het is in één woord voor hen, die van Vlieland wat méér willen weten. Welk een diepe indruk het verblijf op Vlieland op den schrijver heeft gemaakt, blijkt uit de sonneaen, die als toegift zijn opgenomen. Met de foto's, welke de tekst verluchten, geven ze blijvende waarde aan dit boekje.

G. DONIA